home img
polengrus

O FIRMIE

SIL-TRADE od 2000 roku prowadzi działalność handlową w kraju, ale i przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Firma koncentruje się na specjalistycznych wyrobach stalowych, a głównym elementem oferty są wysokiej jakości liny dla podziemnego górnictwa szybowego. Doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów zapewnia naszym Klientom dostawy w następujących sektorach przemysłu:

Transport linowy

Budownictwo

Kolej

Hutnictwo

PRODUKTY

W ostatnich latach produkowane przez nas liny wyrównawcze stalowo-gumowe typu ZEP są najbardziej dynamicznie rozwijającym się kierunkiem naszej działalności. Liny ZEP pracują w górniczych wyciągach szybowych typu Koepe już na trzech kontynentach. Nasze liny, w porównaniu z linami konwencjonalnymi zapewniają kilkukrotnie dłuższą, bezpieczną eksploatację i znacznie obniżają koszty eksploatacyjne kopalń.

Oprócz lin wyrównawczych oferujemy szerokie spektrum innych lin; liny stalowe okrągłe nośne, prowadnicze i wyrównawcze dla górnictwa szybowego, a także liny dużych średnic dla kopalń odkrywkowych.

REFERENCJE

AKTUALNOŚCI

Październik 2018 – Targi Expo Mongolia 2018, Ułan Bator, Mongolia
W dniach 9-11.10.2018 na targach Expo Mongolia 2018 w Ułan Bator firma SIL-TRADE zaprezentowała swoją ofertę w ramach programu promocji marek Go-to-Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR, Poddziałanie 3.3.3.).
Wrzesień 2018 – Szukamy kolejnych pracowników
Zatrudnimy spawacza. Miejsce pracy: Wilkowice k. Bielska Białej, woj. Śląskie. Wymagania: min. 3 lata doświadczenia, uprawnienia MMA/TIG/MIG/MAG, prawo jazdy... Pełna treść ogłoszenia - w załączniku (180911 - ogłoszenie - spawacz.pdf).
 •   ogłoszenie - spawacz
 • Czerwiec 2018 – Targi Ugol Rossii & Mining 2018, Nowokuźnieck, Rosja
  W czerwcu SIL-TRADE prezentował swoją ofertę przedsiębiorstwom rosyjskim i firmom z Azji Śrokowej na specjalistycznych targach górniczych Ugol Rossii & Mining 2018 w Nowokuźniecku. Udział w targach miał miejsce w ramach programu promocji marek Go-to-Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR, Poddziałanie 3.3.3.).
  Kwiecień 2018 – Targi Mining Vietnam 2018, Hanoi, Wietnam
  W dniach 18-20.04.2018 prezentowaliśmy naszą ofertę lin dla podziemnego górnictwa szybowego kopalniom wietnamskim i przedsiębiorstwom górniczym z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Nasze stoisko G303 na targach górniczych Mining Vietnam 2018 w Hanoi było współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu promocji marek Go-to-Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR, Poddziałanie 3.3.3.).
  Listopad 2017 – Targi IranConMin, Teheran, Iran
  Na międzynarodowych targach górniczych IranConMin 2017 w Teheranie SIL-TRADE zaprezentował swój wiodący produkt eksportowy – specjalistyczne liny dla górnictwa szybowego – płaskie, stalowo-gumowe liny wyrównawcze typu ZEP. Zarówno targi, jak i samo stoisko i oferta SIL-TRADE cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w targach odbył się w ramach programu Go-to-Brand Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR, Poddziałanie 3.3.3.).
  Październik 2017 – wyjazdowa misja gospodarcza, Izmir, Turcja
  W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych (3.3.3. Go-to-Brand) odbyła się wyjazdowa misja gospodarcza do Turcji, gdzie SIL-TRADE zaprezentował swoją ofertę lokalnej branży górniczej. Odwiedziliśmy też targi górnicze Minex 2017 w Izmirze.
  Wrzesień 2017 – Targi Mining World Asia, Ałmaty, Kazachstan
  Na stoisku, sąsiadującym ze stoiskiem zorganizowanym przez PARP, na targach górniczych w Ałmacie zaprezentowaliśmy nasze płaskie, stalowo-gumowe liny wyrównawcze typu ZEP. Liny ZEP to nasz wiodący produkt eksportowy, a ich promocja na rynkach międzynarodowych od 2017 roku wspierana jest środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych).
  Wrzesień 2017 – Sympozjum ‘Mining and Geology Today’, Belgrad, Serbia
  Na sympozjum naukowym ‘Rudarstvo i geologia danas’ (Dzisiejsze górnictwo i geologia) przedstawiciel firmy SIL-TRADE, p. Marek Heliński – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, wystąpił z prelekcją p.t. ‘Cold method of the in-the-shaft repair of ZEP-type flat steel rubber balance/tail mining ropes’ ('ХЛАДНИ' ПОСТУПАК САНАЦИЈЕ ПЉОСНАТИХ ЧЕЛИЧНО-ГУМЕНИХ РУДАРСКИХ УЖАДИ ЗЕП ТИПА ЗА РАВНОТЕЖУ/КОНТРАРАВНОТЕЖУ У ЈАМИ) poświęconą nowoczesnym metodom napraw lin wyrównawczych stalowo-gumowych w szybie górniczym za pomocą kompozytów binarnych.
  Luty 2017 – Certyfikacja ISO 9001 i ISO 14001
  Nieustające wysiłki zespołu mające na celu ciągłe udoskonalanie obsługi klienta, produktów i procesów zaowocowały uzyskaniem certyfikacji systemu zarządzania. W lutym 2017 roku system zarządzania jakością firmy SIL-TRADE otrzymał certyfikat ISO 9001:2015. Jednocześnie otrzymaliśmy również certyfikat ISO 14001:2015 dla naszego systemu zarządzania środowiskowego.
  Październik 2016 – Konferencja Perm, Rosja
  Na konferencji w Permie SIL-TRADE przedstawił prezentację na temat możliwości naprawy płaskich lin stalowo-gumowych wyrównawczych w warunkach szybowych metodą ‘zimną’ – przy użyciu binarnego kompozytu firmy Belzona. Oryginalny tytuł prezentacji i publikacji w języku rosyjskim: „Ремонт резинотросовых уравновешивающих канатов типа ZEP в шахтном стволе методом холодной вулканизации”.

  PRZETARGI

  SIL-TRADE finansuje swój rozwój produktów i usług oraz ekspansję rynkową między innymi dzięki funduszom unijnym. Jesteśmy beneficjentem finansowania ze środków POIR Działanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand oraz RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

  POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

  Informujemy, że w dniu 21.09.2017 firma SIL TRADE BEATA POLACZEK podpisała umowę nr POIR.03.03.03-24-0031/17-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

  Tytuł projektu: Ekspansja eksportowa firmy SIL TRADE, producenta nowatorskich górniczych lin szybowych na wybranych rynkach w "Programie promocji branży maszyn i urządzeń".

  Cele projektu oraz planowane efekty:

  Do rezultatów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą:

  1. zwiększenie wartości eksportu wyrobów (lin stalowo-gumowych) produkowanych przez Wnioskodawcę o ponad 48%, dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat
  2. dywersyfikacja rynków odbiorców lin stalowo-gumowych poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków pozaunijnych,
  3. budowa międzynarodowej sieci dystrybutorów lin stalowo-gumowych produkcji Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej jednego oficjalnego dystrybutora na wybranych rynkach,
  4. prezentacja zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w woj. śląskim dla obecnych i przyszłych dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z tematyką górniczych wyciągów szybowych, bezpieczeństwa w kopalniach,
  5. zamiana wiodącej roli przychodów z działalności stricte handlowej (szyny używane, złom wsadowy) w całości eksportu na rzecz przychodów z działalności (o wyższej rentowności) produkcyjnej innowacyjnych lin dla górnictwa.

  Wartość projektu: 739 297,00

  Kwota maksymalnego dofinansowania: 497 850,00

  Przetargi i postępowania w ramach POIR 3.3.3.

  Brak aktualnych postępowań
  Obecnie nie prowadzone są żadne przetargi/postępowania w ramach POIR 3.3.3.

  Archiwum – postępowania i wyniki w ramach POIR 3.3.3.

  19.09.2018 Wyniki konkursu K2/2018/POIR3.3.3. na druk katalogów …
  Informujemy, że w przetargu na zakup Zakup usług: wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych - materiały drukowane (foldery/katalogi). Druk katalogów/folderów. (Zapytanie Ofertowe K2/2018/POIR3.3.3. z 06.09.2018) za najkorzystniejszą dla obu zadań została uznana oferta firmy: MIJAL DRUK S.C. Jacek Mijal Magdalena Mijal, Lubania/Sadkowice (MIJAL DRUK S.C., Warszawa)
  11.09.2018 Wyniki konkursu T2/2018/POIR3.3.3. na zakup usług tłumaczenia tekstu …
  Informujemy, że w przetargu na zakup usług: Tłumaczenia tekstu strony internetowej i materiałów poświęconych linom stalowo-gumowym (Zapytanie Ofertowe T2/2018/POIR3.3.3. z 31.08.2018) za najkorzystniejsze zostały uznane oferty firm:
  • - DogadamyCie.pl, Koszalin – dla zad. 1, 3 i 4 oraz
  • - Pozena, Poznań – dla zad. 2.
  06.09.2018 Zapytanie Ofertowe K2/2018/POIR3.3.3.
  Zakup usług: wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych - materiały drukowane (foldery/katalogi). Druk katalogów/folderów.

  CPV: 79810000-5 Usługi drukowania (79000000-4, 79800000-2, 79811000-2, 79820000-8, 79823000-9, 79824000-6)

  Termin składania ofert: do 14.09.2018 do godz. 24:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  17.09.2018: Uwaga!: Termin składania ofert został wydłużony - do 18.09.2018 do godz. 24:00. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w dniu 19.09.2018 r.

  31.08.2018 Zapytanie Ofertowe T2/2018/POIR3.3.3.
  Zakup usług: Tłumaczenia tekstu strony internetowej i materiałów poświęconych linom stalowo-gumowym.

  CPV: 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (79530000-9)

  Termin składania ofert: do 11.09.2018 do godz. 10:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  05.09.2018: Informacja dodatkowa: Tłumaczenie na hindustani (hindi) dotyczy tłumaczenia na odmianę literacką hindi (nie urdu) języka hindustani – zapis w piśmie dewanagari.

  04.04.2018 Wyniki konkursu U1/2018/POIR3.3.3. na zakup pamięci typu Flash USB …
  Informujemy, że w przetargu na zakup Zakup ( wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych - gadżety / nośniki elektroniczne dla materiałów audio-wizualnych ): pamięci typu Flash USB Pendrive z nadrukiem reklamowym z 23.03.2018) za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy FLASHBAY LTD. z Londynu)
  03.04.2018 Wyniki konkursu K1/2018/POIR3.3.3. na druk katalogów …
  Informujemy, że w przetargu na zakup Zakup usług: wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych - materiały drukowane (foldery/katalogi). Druk katalogów/folderów. (Zapytanie Ofertowe K1/2018/POIR3.3.3. z 22.03.2018) za najkorzystniejszą dla obu zadań została uznana oferta firmy: MIJAL DRUK S.C. Jacek Mijal Magdalena Mijal, Lubania/Sadkowice (MIJAL DRUK S.C., Warszawa)
  23.03.2018 Zapytanie Ofertowe U1/2018/POIR3.3.3.
  Zakup ( wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych - gadżety / nośniki elektroniczne dla materiałów audio-wizualnych ): pamięci typu Flash USB Pendrive z nadrukiem reklamowym

  CPV: 30234600-4 - Pamięć flash (30000000-9, 30200000-1, 30230000-0, 30233000-1, 30233100-2, 30233180-6, 30234000-8, 30234500-3, 30236000-2, 30236110-6, 30236111-3, 30236112-0, 30237000-9, 30237200-1, 30237230-0, 39294100-0, 79000000-4, 79340000-9, 79342200-5, 79800000-2, 79810000-5, 79811000-2, 79820000-8, 79823000-9, 79824000-6)

  Termin składania ofert: do 03.04.2018 do godz. 10:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  22.03.2018 Zapytanie Ofertowe K1/2018/POIR3.3.3.
  Zakup usług: wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych - materiały drukowane (foldery/katalogi). Druk katalogów/folderów.

  CPV: 79810000-5 Usługi drukowania (79000000-4, 79800000-2, 79811000-2, 79820000-8, 79823000-9, 79824000-6)

  Termin składania ofert: do 30.03.2018 do godz. 10:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  15.03.2018 Wyniki konkursu T1/2018/POIR3.3.3.na zakup usług tłumaczenia tekstu …
  Informujemy, że w przetargu na zakup usług: Tłumaczenia tekstu strony internetowej i materiałów poświęconych linom stalowo-gumowym (Zapytanie Ofertowe T1/2018/POIR3.3.3. z 02.03.2018) za najkorzystniejsze zostały uznane oferty firm:
  • - DogadamyCie.pl, Koszalin – dla zad. 1-4, 7 i 8 oraz
  • - Pozena, Poznań – dla zad. 5 i 6.
  10.03.2018 Zapytanie Ofertowe S1/2018/POIR3.3.3.
  Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych (rynkach azjatyckich): szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku rosyjskim.

  CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe (79410000-1, 79411100-9, 80000000-4, 80400000-8, 80410000-1, 80510000-2, 80511000-9, 80522000-9, 80530000-8, 80532000-2, 80590000-6, 85312320-8)

  Termin składania ofert: do 19.03.2018 do godz. 10:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  19.03.2018 Wyniki konkursu S1/2018/POIR3.3.3 z 10.03.2018 na zakup usługi szkoleniowej…
  Informujemy, że w przetargu na zakup usług: Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych (rynkach azjatyckich): szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku rosyjskim za najkorzystniejsza została uznana oferta firmy FHU „KARO” Karol Tereszko z Raszyna.
  02.03.2018 Zapytanie Ofertowe T1/2018/POIR3.3.3.
  Zakup usług: Tłumaczenia tekstu strony internetowej i materiałów poświęconych linom stalowo-gumowym.

  CPV: 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (79530000-9)

  Termin składania ofert: do 12.03.2018 do godz. 10:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  26.02.2018 Wyniki konkursu na zakup uług: Organizacja i wyposażenie stoiska na targach…
  Informujemy, że w przetargu na zakup usług: Organizacja i wyposażenie stoiska na targach „Ugol Rosii & Mining 2018” w Nowokuźniecku (Rosja) wraz z usługami towarzyszącymi za najkorzystniejsza została uznana oferta firmy World Expo International Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
  17.02.2018 Zapytanie Ofertowe W1/2018/POIR3.3.3.
  Zakup usług: Organizacja i wyposażenie stoiska na targach „Ugol Rosii & Mining 2018” w Nowokuźniecku (Rosja) wraz z usługami towarzyszącymi.

  CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw (22460000-6, 31523000-8, 39154000-6, 79341000-9, 79540000-1, 79824000-6, 79956000-8, 90911200-8, 92521210-4, 98390000-3)

  Termin składania ofert: do 26.02.2018 do godz. 10:00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  Poprzednie postępowania i wyniki
  Jesienią 2017 r. SIL-TRADE prowadził postępowania dotyczące usług w zakresie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych (druk katalogów i plansz) oraz usług tłumaczenia tekstów.
  • - zapytanie ofertowe K2_POIR3.3.3_2017 (druk katalogów)
  • - zapytanie ofertowe P1_POIR3.3.3_2017 (druk plansz)

  Przygotowanie do POIR 3.3.3. Go to Brand, edycja 2019

  Firma SIL TRADE BEATA POLACZEK rozpoczęła przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w kolejnej edycji programu promocji na rynkach zagranicznych.W związku z powyższym, działając w trybie rozeznania rynku prosimy zainteresowane firmy o składanie ofert na:

  - Kompleksową usługę organizacji, wyposażenia i obsługi stoiska na targach wraz z usługami towarzyszącymi (kod CPV: 79956000-0) - MINEXPO AFRICA, Dar-es-Salaam, Tanzania, 12–14.09.2019.

  - Kompleksową usługę organizacji, wyposażenia i obsługi stoiska na targach wraz z usługami towarzyszącymi (kod CPV: 79956000-0) - MINEXPO INTERNATIONAL, Las Vegas (Nevada), USA, 28–30.09.2020.

  - Tłumaczenie tekstu materiałów promocyjnych - informacyjno-reklamowych (kod CPV: 79530000-8) - tłumaczenie tekstu katalogu.

  - Wykonanie materiałów promocyjnych - informacyjno-reklamowych (kod CPV: 79810000-5) - druk katalogu.

  - Wykonanie materiałów promocyjnych - informacyjno-reklamowych (kod CPV: 79810000-5) - druk plansz na stoisko targowe.

  - Wykonanie materiałów promocyjnych - informacyjno-reklamowych (kod CPV: 79810000-5, 30234600-4) - dyski reklamowe flash USB.

  - Poprowadzenie internetowej kampanii reklamowej (kod CPV: 79341400-0, 722000000-5) - międzynarodowa, wielojęzyczna kampania AdWords, optymalizacja SEO, retargeting, remarketing.

  Firmy zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy m.helinski@sil-trade.com.pl

  RPO WSL 3.2. Innowacje w MŚP

  Informujemy, że w dniu 27.12.2017 firma SIL TRADE BEATA POLACZEK podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-001B/17-00 z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

  Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnej zgrzewarki do szyn kolejowych w nowym wariancie uniwersalnym - stacjonarno-mobilnym (kompaktowa zabudowa kontenerowa) z unikalną, innowacyjną funkcjonalnością zdalnej komunikacji z bazą użytkownika oraz z serwisem producenta.”

  Cele projektu oraz planowane efekty:

  Celem projektu jest zakup zestawu przeznaczonego do oporowego zgrzewania doczołowego ciągłego szyn w technologii iskrzenia impulsowego. Wnioskodawca wdroży najnowsze osiągnięcia technologiczne związane z procesem zgrzewania szyn opracowane przez zagraniczny podmiot. Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowej usługi oraz wprowadzenie do oferty produktów o podwyższonej jakości, stanowiących innowację produktową oraz procesową, nie dostępną dotychczas w Polsce. Planowany do zakupu sprzęt będzie pierwszym egzemplarzem wyprodukowanym w skali światowej, cechującym się wysoką mobilnością (obudowa kontenerowa), znaczącym skróceniem procesu łączenia szyn w stosunku do technologii aktualnie wykorzystywanej przez wnioskodawcę, a przede wszystkim - unikalną dla branży zgrzewania szyn technologią oraz unikalną dla tej branży technologią telekomunikacji mobilnej GSM GPRS umożliwiającą zdalne zarządzanie.

  Wartość projektu: 3 493 815,00

  Kwota maksymalnego dofinansowania: 1 278 225,00

  Przetargi i postępowania w ramach RPO WSL 3.2.

  Brak aktualnych postępowań
  Obecnie nie prowadzone są żadne przetargi/postępowania w ramach RPO WSL 3.2.

  Archiwum – postępowania i wyniki w ramach RPO WSL 3.2.

  12.02.2018 - Wyniki konkursu na zakup nowoczesnej zgrzewarki do szyn kolejowych…
  Informujemy, iż w przetargu na zakup nowoczesnej zgrzewarki do szyn kolejowych za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy KZESO, Ukraina (PJSC "Kakhovka plant of electric welding equipment" - PJSC "KZESO" / ПАО «Каховский завод электросварочного оборудования» - ПАО «КЗЭСО»).
  06.01.2018 Zapytanie Ofertowe ST nr 1 – 3.2. RPO WSL z dnia 06.01.2018
  „Zakup nowoczesnej zgrzewarki do szyn kolejowych w nowym wariancie uniwersalnym - stacjonarno-mobilnym (kompaktowa zabudowa kontenerowa) z unikalną, innowacyjną funkcjonalnością zdalnej komunikacji z bazą użytkownika oraz z serwisem producenta”

  Termin składania ofert: do 09.02.2018 do godz. 16.00.

  Pełna treść Zapytania ofertowego
  Edytowalny Formularz Ofertowy

  Kontakt

  SIL-TRADE

  NIP: 634-233-29-61      REGON: 276717528

  ul. Kościuszki 150, 40-524 Katowice

  +48 32-253-69-82 / +48 32-257-16-10

  +48 32-257-22-68

  office@sil-trade.com.pl

  Liny stalowe dla górnictwa

  Anna Susfał

  +48 665-865-603

  a.susfal@sil-trade.com.pl

  Liny stalowo-gumowe

  Janusz Lajblich

  +48 695-155-002

  j.lajblich@sil-trade.com.pl

  Pozostałe liny stalowe

  Marek R. Heliński

  +48 695-052-055

  m.helinski@sil-trade.com.pl

  Stal zbrojeniowa i walcówka

  Damian Szczepanowski

  +48 695-055-697

  d.szczepanowski@sil-trade.com.pl

  Szyny i akcesoria kolejowe

  Grzegorz Latocha

  +48 695-055-602

  g.latocha@sil-trade.com.pl